CAMPO BOSCO 2020

Projekt „Festiwal Młodych Duch - Kultura - Muzyka CAMPO BOSCO 2020”, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.
. Głównym celem projektu jest organizacja Festiwalu CAMPO BOSCO oraz zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i kreatywny przez młodzież, integracja pokoleniowa i narodowościowa, podniesienie samooceny osób wywodzących się z małych miejscowości. Efektem działań będzie podniesienie poziomu wiedzy o sztuce, zmierzenie się obyczajowością, problematyką najbliższą oraz tworzenie otwartego społeczeństwa. Uczestnicy projektu: dzieci, młodzież, dorośli będą uczestniczyć w proponowanych warsztatach poznając w ten sposób sztukę, plastykę ruchu, rozwijając swoje umiejętności i realizując pasje. Nabędą tym samym nowych umiejętności, które zostaną im zaproponowane w nowej i atrakcyjnej formie. Udział w projekcie kształtuje umiejętność otwartego myślenia oraz budowania poczucia wspólnoty, która jest bardzo istotna w rozwoju osobowościowym młodych ludzi. Udział w warsztatach przyczynia się do stworzenia wspólnego dzieła na rzecz samego siebie i całych społeczności, tym samym wzmacnia młodą osobowość i daje poczucie siły i własnej wartości. Dla dorosłych będzie to ciekawa forma rozrywki, ale również okazja do przemyślenia swojego życia w zetknięciu z formami proponowanymi przez artystów, twórców i instruktorów. Projekt ma również charakter inspirujący do aktywnego stylu życia, więc dorośli mogą się zainspirować do tworzenia lokalnych grup teatralnych, muzycznych plastycznych lub innego twórczego działania na rzecz lokalnej społeczności.