CAMPO BOSCO 2021

Projekt „Festiwal Młodych CAMPO BOSCO w Czerwińsku nad Wisłą”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Głównym celem projektu jest organizacja Festiwalu CAMPO BOSCO oraz zaszczepienie w młodych ludziach pragnienia poszukiwania kultury „wysokiej”. Planowane wydarzenie będzie okazją do spojrzenia na otaczający świat, otwarciem się na zewnątrz, poznaniem różnych sfer kultury. Dla wielu uczestników festiwal będzie ciekawą formą rozrywki i możliwością spędzenia wolego czasu w sposób aktywny i kreatywny, ale jako organizatorzy wierzymy, że stanie się również okazją do przemyślenia swojego życia w zetknięciu z propozycjami artystów, twórców i zaproszonych gości. Projekt, w swojej strukturze, ma charakter inspirujący i motywujący do aktywnego udziału w kulturze. Młodzi uczestnicy będą w trakcie festiwalu zachęcani i zapraszani do sprawdzenia własnych sił poprzez tworzenie lokalnych grup teatralnych, muzycznych, artystycznych lub innego twórczego działania na rzecz społeczności, w której na co dzień funkcjonują. Służyć będą temu formalne i nieformalne spotkania i rozmowy z twórcami i artystami tymi uznanymi i tymi początkującymi. Celem pośrednim festiwalu będzie także szeroko rozumiana integracja międzypokoleniowa podczas realizacji zadania. Poszczególne wydarzenia, koncert i przedstawienia będą, otwarte dla społeczności lokalnej. Będą w nich mogli uczestniczyć ludzie młodzi, osoby dorosłe, a także seniorzy. Realizacja projektu będzie okazją do spędzenia czasu w sposób aktywny i kreatywny. Udział w projekcie będzie kształtował umiejętność otwartego myślenia oraz budowania poczucia wspólnoty, która jest bardzo istotna w rozwoju osobowościowym młodych ludzi.