CAMPO BOSCO 2022

Projekt „XXIX Festiwal Młodych Duch - Kultura - Muzyka CAMPO BOSCO”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Głównym celem projektu jest organizacja Festiwalu CAMPO BOSCO. Dla wielu uczestników festiwal będzie ciekawą formą rozrywki i możliwością spędzenia wolego czasu w sposób aktywny i kreatywny, ale jako organizatorzy wierzymy, że stanie się również okazją do przemyślenia swojego życia w zetknięciu z propozycjami artystów, twórców i zaproszonych gości. Młodzi uczestnicy będą w trakcie festiwalu zachęcani i zapraszani do sprawdzenia własnych sił poprzez tworzenie lokalnych grup teatralnych, muzycznych, artystycznych lub innego twórczego działania na rzecz społeczności, w której na co dzień funkcjonują. Służyć będą temu formalne i nieformalne spotkania i rozmowy z twórcami i artystami tymi uznanymi i tymi początkującymi. Celem pośrednim festiwalu będzie także szeroko rozumiana integracja międzypokoleniowa podczas realizacji zadania. Poszczególne wydarzenia, koncert i przedstawienia będą, otwarte dla społeczności lokalnej. Będą w nich mogli uczestniczyć ludzie młodzi, osoby dorosłe, a także seniorzy. W tym celu zostanie przeprowadzona odpowiednia kampania promocyjna, docierająca do różnych grup społecznych i wiekowych. Celem festiwalu będzie również przełamywanie różnych barier społecznych. Wybrane wydarzenia transmitowane on-line. Projekt zakłada wieloletnie działania artystyczno – edukacyjne oraz rozwój i zmianę jakościową festiwalu, dlatego zadanie planowane jest na trzy lata, tak, by zapewnić stabilność i kontynuację, a także umożliwić przygotowanie i rozwój poszczególnych procesów. Pierwszy etap projektu zakładać będzie wypracowanie nowych form promocji festiwalu, którego celem będzie zwiększenie ilości odbiorców i mocniejsze związanie ich z festiwalem. Realizacja projektu będzie okazją do spędzenia czasu w sposób aktywny i kreatywny.