RODZINA JUTRA 2022

Projekt „Rodzina Jutra”, dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!".
Projekt „Rodzina Jutra”, dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!". Głównym celem projektu jest mówienie o fenomenie rodziny językiem zrozumiałym dla pokolenia urodzonego w końcówce lat 90' oraz po roku 2000, a także pomoc w odkryciu wartości własnej rodziny, dojrzałe spojrzenie na doświadczenia życiowe wynikające z więzi i relacji z najbliższymi. Projekt stawia sobie również następujące cele operacyjne: 1. Promocja pozytywnego obrazu rodziny w mediach społecznościowych ze szczególnym akcentem na takie platformy jak: Instagram i Tik Tok (odbiorcy młodzież 13 – 19 lat). 2. Przełamanie stereotypów i schematów myślowych. Dotarcie z ciekawymi i niestandardowymi świadectwami młodych małżeństw do grupy docelowej młodych dorosłych 20 – 30 lat w formie filmów i podcastów, z wykorzystaniem kanału YouTube oraz stworzonej od podstaw strony internetowej. 3. Wzmacnianie środowisk wspierających instytucje rodziny, w tym młodych liderów grup ruchów i wspólnot oraz wychowawców, instruktorów, trenerów, pedagogów, pracujących na co dzień z młodym pokoleniem, z wykorzystaniem strony internetowej, Facebooka, Instagrama, TikToka oraz kanału YouTube. 4. Towarzyszenie młodzieży w odkrywaniu wartości rodziny, w tym w sposób szczególny pomoc doraźna ukierunkowana na pracę z młodymi ludźmi zmagających się z problemami w rodzinie i doświadczającymi na własnej skórze kryzysu instytucji rodziny z wykorzystaniem pracy warsztatowej oraz udostępniając przygotowane przez specjalistów odpowiednie materiały na Instagramie i TikToku.