RODZINA JUTRA 2023

Projekt „Rodzina Jutra, wspólnie o wartościach”, dofinasowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina”, Priorytet nr. 1 „Kampanie”. Wartość dofinansowania 120 000 PLN. Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.06.2023 r.
Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem działań podjętych w roku 2022. Tytuł zadania nawiązuje do troski o przyszłość instytucji rodziny, która leży w rękach młodego pokolenia. Obecnie świat przekonań i wartości młodych Polek i Polaków to nierzadko dwa odmienne światy. Rozkodowanie, zrozumienie i dotarcie z odpowiednim przekazem do dwóch różnych światów, językiem prostym i komunikatywnym, wydaje się być jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Głównym celem projektu jest mówienie o wartości rodziny językiem zrozumiałym dla młodego odbiorcy, a ideą projektu jest skupienie uwagi na temacie jakim jest troska o rodzinę oraz upowszechnienie informacji o jej wartości i korzyściach jakie daje społeczeństwu. Projekt stawia sobie również następujące cele operacyjne: 1. Promocja pozytywnego obrazu rodziny w mediach społecznościowych ze szczególnym akcentem na takie platformy jak: Instagram i TikTok; 2. Przełamanie uprzedzeń i schematów myślowych ukrytych w rolach społecznych i płciach, poprzez tworzenie podcastów i materiałów filmowych prowadzonych jednocześnie przez młodego mężczyznę i młodą kobietę, którzy się spierają na wizji, dyskutują ze sobą, ale jednocześnie próbują słuchać nawzajem; 3. Wzmacnianie środowisk wspierających instytucje rodziny, w tym młodych liderów grup ruchów i wspólnot oraz wychowawców, instruktorów i trenerów, z akcentem na rolę mężczyzn w procesie wychowania i towarzyszenia; 4. Towarzyszenie młodzieży w odkrywaniu wartości rodziny, w tym w sposób szczególny pomoc doraźna ukierunkowana na pracę z młodymi ludźmi zmagających się z problemami w rodzinie i doświadczającymi na własnej skórze kryzysu instytucji rodziny z wykorzystaniem pracy warsztatowej. Projekt przybierze formę kampanii społecznej opartej na 4 wymiarach: "Wspólnie o wartościach - posłuchaj" / "Wspólnie o wartościach - zobacz" / "Wspólnie o wartościach - pomyśl" /"Wspólnie o wartościach - podziel się" oraz pomocy doraźnej młodzieży realizowanej w warsztatach stacjonarnych w siedzibie stowarzyszenia.