Projekty

W ramach naszych działań organizujemy szkolenia, warsztaty, kursy, wymiany, imprezy kulturalne, wydarzenia sportowe oraz wiele innych przedsięwzięć wychowawczo – edukacyjnych. 

EMAUS

Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowania,
Rozwoju i Promocji Inicjatyw Dzieci i Młodzieży

Od 2002 roku naszym celem jest prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i opiekuńczej w środowiskach dzieci i młodzieży. Skupiamy w swych szeregach młodzież z województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Stowarzyszenie prowadzi

Cykliczne projekty

W ramach naszych działań organizujemy szkolenia, warsztaty, kursy, wymiany, imprezy kulturalne, wydarzenia sportowe oraz wiele innych przedsięwzięć wychowawczo – edukacyjnych. 

Rodzina Jutra 2023
Wspólnie o wartościach

Projekt przybierze formę kampanii społecznej opartej na 4 wymiarach: "Wspólnie o wartościach - posłuchaj" / "Wspólnie o wartościach - zobacz" / "Wspólnie o wartościach - pomyśl" /"Wspólnie o wartościach - podziel się" oraz pomocy doraźnej młodzieży realizowanej w warsztatach stacjonarnych w siedzibie stowarzyszenia.

CAMPO BOSCO 2023

XXIX Festiwal Młodych Duch – Kultura – Muzyka CAMPO BOSCO dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Rodzina Jutra

Głównym celem projektu jest mówienie o fenomenie rodziny językiem zrozumiałym dla pokolenia urodzonego w końcówce lat 90' oraz po roku 2000, a także pomoc w odkryciu wartości własnej rodziny, dojrzałe spojrzenie na doświadczenia życiowe wynikające z więzi i relacji z najbliższymi. Dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!"

CAMPO BOSCO 2022

XXIX Festiwal Młodych Duch - Kultura - Muzyka CAMPO BOSCO dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Akademia Animacji Kulturalnej

W ramach projektu chcemy nie tylko zapraszać osoby do Czerwińska, ale chcemy również odwiedzać lokalnie działające podmioty, tak by wzmacniać i inspirować całe społeczności do dalszego rozwoju i współdziałania. Dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Festiwal Młodych
CAMPO BOSCO 2021

Głównym celem projektu jest organizacja Festiwalu CAMPO BOSCO oraz zaszczepienie w młodych ludziach pragnienia poszukiwania kultury „wysokiej”. Dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

CAMPO BOSCO 2020

Projekt „Festiwal Młodych Duch - Kultura - Muzyka
CAMPO BOSCO 2020”. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.