Szkoła Animatora

Szkoła Animatora Oratorium w Czerwińsku nad Wisła jest podsumowaniem całorocznej formacji w Oratoriach, która przygotowuje młodzież do pracy animatora w duchu salezjańskim. Corocznie na Szkołę Animatora przyjeżdża ok. 150 młodych, którzy przez trzy kolejne lata formują się do posługi Animatora i przyjęcia symbolicznego krzyża.

W czasie wydarzenia panował klimat oratoryjny, składały się na niego: formacja, modlitwa, konferencje, zabawy, teatr. Warsztaty są kluczowym elementem, koniecznym w pracy animatora. Formację Animatora można zakończyć na III stopniu, istnieje jednak możliwość w dodatkowym kursie lidera nazywanym potocznie IV stopniem.

Pliki do pobrania

Skorzystaj z bezpłatnych materiałów, które rozszerzą Twoją wiedzę i będą pomocą w prowadzeniu zajęć z kandydatami na animatorów!

Część 1

Pierwszy rok formacji kandydatów na animatorów, jest etapem przygotowawczym do Szkoły Animatora Oratorium. W tym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na dojrzałość osobową i emocjonalną kandydatów, na ich potrzeby wzrostu i rozwoju ludzkiego.

Część 2

Drugi rok formacji to przede wszystkim pogłębienie doświadczenia wiary na płaszczyźnie spotkania z Chrystusem. Animator jako wychowawca do wiary, otwiera człowieka na przyjęcie Objawienia, które ukazuje prawdę, że życie ludzkie w pełni realizuje się w Chrystusie.

Część 3

Trzeci rok formacji służy pogłębieniu duchowości salezjańskiej. Animator poprzez studium osoby ks. Bosko, zapoznaje się z istotnymi elementami posłannictwa salezjańskiego, modelem relacji wychowawca – wychowanek oraz cech charakterystycznych animatora salezjańskiego.

Dodatek

Jako dodatek do materiałów szkoleniowych animatorów, proponujemy ścieżkę formacyjną duchowości chrześcijańskiej nakreśloną przez samego ks. Bosko w jego książce „Il giovane provveduto”