Wychowanie

System prewencyjny – nasz sposób na wychowanie!

Wychowanie człowieka  jest wielowymiarowym procesem rozwoju, składa się z nabywania dojrzałości fizycznej, kształtowania intelektu, dojrzewania w zakresie wolności wyborów, dojrzałości emocjonalnej, moralnej, duchowej, a także nawiązywania głębokich więzi międzyludzkich, przygotowania do małżeństwa, wprowadzenia w życie społeczne i polityczne, kształtowania zdrowej religijności itd. Tak na wychowanie patrzył św. Jan Bosko, który wypracował własny system wychowawczy. Bazując na własnym doświadczeniu, w przekonaniu, że wychowanie jest procesem towarzyszenia na drodze ku pełni człowieczeństwa, wypracował system wychowawczy, w którego centrum znalazła się prewencja. Dlatego stworzony przez niego system wychowawczy nazywany jest systemem zapobiegawczym, uprzedzającym lub prewencyjnym. Jan Bosko miał świadomość, iż lepsze jest zapobieganie zepsuciu, niż naprawianie szkud, był przekonany, że „młody człowiek nie jest z natury zły”, dlatego o wiele łatwiej ochronić i umocnić w nim naturalne dobro, niż leczyć zranienia wynikające z błędnego wychowania.

Pliki do pobrania

Skorzystaj z bezpłatnych materiałów, które rozszerzą Twoją wiedzę i będą pomocą w prowadzeniu zajęć z kandydatami na animatorów!

7 lekcji
ks. Bosko

Jan Bosko miał 9 lat, gdy po raz pierwszy przyśnił mu się sen wskazujący powołanie jego życia. Na szczęście nie uśmiercił swojej wyobraźni i marzeń– choć po ludzku nie miał żadnych szans na realizację swojego snu. A Ty? Kiedy ostatnio pozwoliłeś sobie, aby marzyć? Kiedy ostatnio wyobrażałeś sobie swoją rodzinę przepełnioną zgodą i miłością? Kiedy marzyłeś o dniu, w którym na świecie nie stanie się nic złego?

Live your
life

Życie nabiera słodkiego sensu, kiedy odnajdujesz swoje miejsce w świecie. Tylko jak to zrobić? Dokąd pójść? Jakie tabletki połknąć, jakie kursy ukończyć? Nasz Stworzyciel dał nam pewne zadania, każdemu według jego indywidualnych zdolności i talentów (por. Mt 25,15). Jeśli powołuje, to odpowiednio wyposaża. Spójrz na swoje dotychczasowe życie. Jakie rzeczy ci się przeważnie udawały? Co naprawdę kochałeś robić? Zobacz, w co się angażowałeś i jakie odnosiłeś sukcesy, i poczuj swoją niepowtarzalność. Bo masz nadzwyczajny dar. Bożą iskrę. Niezwykłe powołanie do niezwykłego życia. Żyj a nie istniej!

Seksualność
w codzienności

Każdy młody człowiek ma własne, oryginalne spojrzenie na świat seksualności i przyjmuje względem niej szczególne postawy. W życiu publicznym krzyżują się różne, czasami sprzeczne opinie dotyczące seksualności i miłości. Młody człowiek marzy o miłości wiernej, a ma przed oczami rzeczywistość rozpadających się rodzin. Usiłuje zrozumieć swoją seksualność, nadać jej sens a równocześnie zachęcany jest przez obecną kulturę do podjęcia różnych niebezpiecznych doświadczeń. Każdy młody człowiek powołany jest do tego, by stać się takim a nie innym mężczyzną, taką a nie inną kobietą. Aby przejść ze stanu dzieciństwa w dorosłość, w sposób mądry i dojrzały.

Rodzino jesteś potrzebna

Rodzina jest rzeczywistością bardzo konkretną, w której każdy z nas kiedyś wzrastał, nadal wzrasta i przebywa. Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, pragnie, aby wzrastał on i żył we wspólnocie miłości. Tą właśnie wspólnotą miłości powinna być każda rodzina. Pragniemy przekazać do Waszych rąk garść opracowań na tematy związane z rodziną i wychowaniem. Mogą się one stać pomocne w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkretnego spotkania formacyjnego. Mogą być również inspiracją do przygotowania autorskich projektów związanych z tematem rodziny.

Warsztaty edukacyjne

W ramach działalności wychowawczej Stowarzyszenie EMAUS prowadzi cykliczne warsztaty adresowane w szczególności do ludzi młodych, animatorów Oratorium, liderów grup oraz osób pracujących wychowawczo z młodzieżą.

Zajęcia ze sztuki komunikacji z rodzicami i rodzeństwem. Warsztaty dedykowane osobom młodym w wieku 13 - 19 lat.

Mój tata i ja - 22/23

Warsztaty "Mój tata i ja" zajęcia dedykowane polepszeniu relacji z własnym ojcem. Warsztaty dedykowane osobom młodym w wieku 13 - 19 lat.

Na skrzydłach prawdziwej miłości - 22/23

Warsztaty z pogłębiania relacji i wzmacniania Więzi. Warsztaty dedykowane osobom młodym w wieku 16 - 30 lat oraz ich rodzicom.

Wychowanie do życia w rodzinie - 2023

Warsztaty akcentujące kluczową rolę tworzenia więzi i relacji w rodzinie. Zajęcia przeznaczone dla: młodych dorosłych w przedziale wiekowym 20 - 30 lat, liderów grup młodzieżowych oraz osób pracujących jako wychowawcy młodzieży.