Wychowanie

System prewencyjny – nasz sposób na wychowanie!

Wychowanie człowieka  jest wielowymiarowym procesem rozwoju, składa się z nabywania dojrzałości fizycznej, kształtowania intelektu, dojrzewania w zakresie wolności wyborów, dojrzałości emocjonalnej, moralnej, duchowej, a także nawiązywania głębokich więzi międzyludzkich, przygotowania do małżeństwa, wprowadzenia w życie społeczne i polityczne, kształtowania zdrowej religijności itd. Tak na wychowanie patrzył św. Jan Bosko, który wypracował własny system wychowawczy. Bazując na własnym doświadczeniu, w przekonaniu, że wychowanie jest procesem towarzyszenia na drodze ku pełni człowieczeństwa, wypracował system wychowawczy, w którego centrum znalazła się prewencja. Dlatego stworzony przez niego system wychowawczy nazywany jest systemem zapobiegawczym, uprzedzającym lub prewencyjnym. Jan Bosko miał świadomość, iż lepsze jest zapobieganie zepsuciu, niż naprawianie szkud, był przekonany, że „młody człowiek nie jest z natury zły”, dlatego o wiele łatwiej ochronić i umocnić w nim naturalne dobro, niż leczyć zranienia wynikające z błędnego wychowania.

Warsztaty edukacyjne

W ramach działalności wychowawczej Stowarzyszenie EMAUS prowadzi cykliczne warsztaty adresowane w szczególności do ludzi młodych, animatorów Oratorium, liderów grup oraz osób pracujących wychowawczo z młodzieżą.

Zajęcia ze sztuki komunikacji z rodzicami i rodzeństwem. Warsztaty dedykowane osobom młodym w wieku 13 - 19 lat.

Mój tata i ja

Warsztaty "Mój tata i ja" zajęcia dedykowane polepszeniu relacji z własnym ojcem. Warsztaty dedykowane osobom młodym w wieku 13 - 19 lat.

Na skrzydłach prawdziwej miłości

Warsztaty z pogłębiania relacji i wzmacniania Więzi. Warsztaty dedykowane osobom młodym w wieku 16 - 30 lat oraz ich rodzicom.